Lưu Lượng Kế Đo Chất Lỏng

200,000

Công dụng

✅ Lưu lượng kế có đơn vị đo của là GPM (gallon per minutes) và LPM (liter per minute).

✅ Có 2 loại lưu lượng kế đo nước là:

  •  Lưu lượng kế lắp đặt trên bảng điều khiển 
  •  Lưu lượng kế lắp đặt trực tiếp trên đường ống.