Hệ Thống Lọc Nước UF 2-3m3/h

Thông số kỹ thuật

Cột lọc composite 1252.

✅ Van tự động sục xả.

✅ Vật liệu lọc nhập khẩu.

✅ Đường ống nội tuyết chịu lực, nhiệt ppr.

✅ Hệ thống đường điện nội tuyến.