Hệ Thống Lọc Nước Giếng Khoan 4m3/h

30,000,000

Thông số kỹ thuật

  Cột lọc áp lực composite 1465.

✅  Van bán tự động F34.

✅  Hạt ODM.

✅  Than Hoạt Tính Ấn Độ.

✅  Hạt Khử Canxi Cation.

✅  Đường Ống Nội Tuyến PVC.