Màng Lọc RO Vontron ULP21 4040

4,000,000

Thông số kỹ thuật

✅ Thương Hiệu: Thiên Minh.

✅  Hiệu suất ổn định.

✅  Tỷ lệ khử muối ổn định% 99.

✅  Tỷ lệ khử mặn thấp nhất% 98,5 Khối lượng GPD (m – 3 / d) 2400 (9.1).

✅  Màng hiệu dụng ft2 (m2) 85 (7.9).

✅  Trạng thái thử nghiệm.

✅  Áp suất thử nghiệm 150 cặp (1,03Mpa).

✅  Nhiệt độ chất lỏng thử nghiệm 25 ° C.