Hệ Thống Lọc Nước EDI Siêu Tinh Khiết

Dòng sản phẩm ELECTROPURE EDI do Tập Đoàn Snowpure – USA cung cấp:

  • Model cho Công nghiệp và nhà máy Điện: XL-100-R, XL-200-R, XL-300-R, XL-400-R, XL-500-R, EXL-650, EXL-750, EXL-850
  • Model cho Làm sạch và Dược phẩm: XL-100-SR, XL-200-SR, XL-300-SR, XL-400-SR, XL-500-SR, EXL-650, EXL-750, EXL-850
  • Model cho Y Tế: XLDER
  • Model có thể làm sạch bằng nước nóng 85 độ C: XL-100-HTS, XL-200-HTS, XL-300-HTS, XL-400-HTS, XL-500-HTS, EXL-510-HTS, EXL-610-HTX, EXL-710-HTS
  • Model cho phòng thí nghiệm: Zap-10-M, Zap-20-M, Zap-060-M, Zap-100-M

Catalog hệ thống khử khoáng EDI Snowpure USA