Công Dụng Của Hệ Thống Khử Khoáng EDI Snowpure (USA)

 

EDI thuộc hệ thống xử lý nước tinh, thông thường sử dụng kết hợp với thẩm thấu ngược RO tạo thành hệ thống xử lý nước sạch, thay thế thiết bị trao đổi ion hỗn hợp của công nghệ xử lý nước truyền thống.

Điện trở suất 0.025-0.5MΩ·cm, thiết bị thẩm thấu ngược hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu.

Nước siêu sạch qua công nghệ EDI có điện trở suất lên đến 18MΩ·cm trở lên.